Al Amin Brahu Community

Al Amin Brahu adalah TPA Binaan ISID Siman, Yang mana Tpa tersebut merupakan salah satu tpa tertua dan sudah mengapai berbagai prestasi dalam segalah bidang pengetahuaan dan perlombaan.

Wujud Kreasi Anak Sholeh dan Sholehah TPA AL-AMIN

Pentas seni TPA Al Amin brahu tahun 2012. Dengan betemakan Dengan semangat juang santri kita ciptakan generasi yang berjiwa Qur'ani Untuk menegakan agama ilahi. TPA AL-AMINBRAHU.COM

Sebuah Jalinan Silaturrahmi antara Guru dan Murid

Guru adalah pahlawan tampa jasa, Inilah Orang-orang besar yang mengorbankan waktu, tenaga, perasaan dan harata demi menegakkan agama ALLAH SWT. Kita harus bisa meneruskan paraperjuangan para pendahulu kita. TPA AL-AMINBRAHU.COM

Inilah Para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Bergerak karena didalam pergerakan itu adanya barokah, Lambat tertinggal Malas tertindas berhenti mati. TPA AL-AMINBRAHU.COM

Para Kader Umat Penerus Perjuangan Menegakkan Syariat Islam

Sebaik-baik guru adalah guru yang selalu mendoakan anak didiknya, dan sebaik-baiknya anak didik adalah anak didik yang selalu mendoakan gurunya. Guru dan Murid bagaikan IBu dan Anaknya. TPA AL-AMINBRAHU.COM

Perjuangan Dijalan ALLAH

Berjuang bersama dengan sahabat TPA sekabupaten Ponorogo dalam perlombaan FAS Fastival Anak Sholeh. TPA AL-AMINBRAHU.COM

Para Kader Umat Penerus Perjuangan Menegakkan Syariat Islam

Sebaik-baik guru adalah guru yang menjadikan anak didiknya berprestasi dalam segala hal,dan selalu mendoakan anak didiknya, dan sebaik-baiknya anak didik adalah anak didik yang selalu mendoakan gurunya. Guru dan Murid bagaikan IBu dan Anaknya. TPA AL-AMINBRAHU.COM

Pages

Jumat, 24 Mei 2013

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW BAGIAN ARAB


BAB VIII
KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW
BAGIAN ARAB

      ·         Arab itu terbagi atas tiga bagian:
         1.      Arab yang sudah habis
         2.      Arab campuran
         3.      Arab yang datang

Arab yang sudah habis

Bangsa arab yang sudah habis itu sekaliannya anak-anak cucu IRAM bin SAM bin NUH, yaitu beberapa kaum:
1.      ‘Ad
2.      Thamud
3.      Tasm
4.      Jadis
5.      ‘Imliq
6.      Jurhum
7.      Wabar
Dari merekalah Nabi Ismai’il belajar bahasa Arab.

Arab campuran
            Yaitu anak cucu Qahtan.

Arab yang datang
            Yaitu anak cucu Nabi Ismai’il bin Nabi Ibrahim.

Silsilah Nabi dari Pihak ayahnya
            Nabi Muhammad saw keturunan dari anak cucu Nabi Ismai’il yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul-l-Mutholib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luy bin Gholib bin Fihr (Quraish) bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma’ad bin ‘Adnan.
           
            Hingga inlah yang diketahui orang dengan terang akan silsilah Nabi Muhammad SAW, dan atas dari itu tidak diketahui orang satu-persatu hanya diketahui orang bahwa ’Adnan itu keturunan dari Ismail.

Silsilah dari pihak ibunya
            Yaitu Muhammmad bin Aminah binti Wahab bin abdi manaf bin zahroh bin kilab, yaitu daruk kelima bagi nabi dari sebelah ayah.

Hari Lahirnya
            Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah, pada hari Senin, 12 Rabi’ul Awal, tahun Gajah atau 20 April 571 tahun Miladiyah (Kristen)/Masehi.
            Maka di antara lahir Nabi Muhammad dan kelahiran Nabi Isa itu ada 571 tahun. antara Nabi Isa dan wafatnya Musa ada 1716 tahun. antara Musa dan Ibrahim ada 454 tahun. antara Taufan dan Adam ada 2242 tahun. Oleh sebab itu antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam ada 6155 tahun. inilah hitungan yang termashur  di antara ahli-ahli tarikh.


Kematian Ibunya
            Tatkala berumur enam tahun, dibawa oleh ibunya ke Madinah melawat keluarganya di san, ketika hendak kembali wafatlah ibunya di sebuah desa yang bernama Abwa’ antara MAKKAH dan MADINAH. Kemudian Nabi SAW dipelihara oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman dengan tanggungan kakeknya Abdul Mutholib, seorang dari ketua negeri Makkah.

Kematian Ayahnya
            Nabi Muhammad lahir ke dunia di dalam keyatiman, karena ayahnya telah wafat di Madinah dua bulan sebelun lahirnyam yaitu ketika ia kembali dari berdagang ke negeri Sham, melalui Madinah, dengan sakit keras lalu meninggal disan dengan tidak meninggalkan pusaka apa-apa untuk nabi, selain dari pada lima ekor unta dan seorang hamba perempuan.

Kematian kakeknya
Dua bulan setelah itu, datuknya pula meninggal berumur 140 tahun. kemudian Nabi SAW di tanggung oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ayah bagi baginda Ali.

Pengetahuannya
            Nabi Muhammad mulai dari tanggungannya ibunya sampai kepada pemeliharaan kakeknya hingga pamannya yaitu tidak pernah mendapatkab satu apapun pelajaran atau pendidikan membaca dan menulis sama sekali tiada di pelajarinya.

Pelayarannya yang pertama
Tatkala sampai umurnya tiga belas tahun, ia ikut dengan pamannya ke negeri Syam. Inilah pelayarannya yang pertama kali.
            Sesampainya di tempat yang bernama Busra, datang seorang pendeta Yahudi bernama Bahira, seraya berkata kepada Abu Thalib: “Peliharalah baik-baik, anak saudaramu ini, karena kelak akan terbit dari padanya satu perkara yang besar.”

Pelayarannya yang kedua
            Setelah sampai umurnya dua puluh lima tahun, berlayarlah ia kedua kalinya ke sham, membawa dagangan Siti Khodijah bersama dengan seorang hamba bagi Khodijah yang bernama Maisaroh.
            Sekali lagi seorang pendeta yang bernama Nastura pula berpendapat terhadap diri nabi, sebagai pengelihatan Bahira dalam pelayarannya yang pertama.

Nabi kawin
            Kira-kira setelah dua bulan setelah ia kembali dari Makkah dari perdagangannya tadi, kawinlah ia dengan Siti Khodijah yang berumur empat puluh tahun.

Orang-orang Quraisy menjadikan dia hakim
             Ketika sempurnalah umurnya tiga puluh lima tahun timbullah satu keributan di antara orang-orang quraisy yang memperbaiki Ka’bah, berebut hendak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, karena mereka merasa mulia siapa yang dapat meletakkan batu itu.
            Dalam hal yang demikian, mereka akan memutuskan akan memjad hakim, barang siapa yang mula-mula masuk Masjidi-l-Haram.
            Kebetulan yang pertama-tama masuk itu Nabi Muhammad SAW, lalu mereka menjadikan dia hakim dengan senang hati.
            Maka Rasulullah SAW membentangkan selendangnya seraya menyuruh masing-masing ketua dari ketua kaum memegang pinggir selendang itu seraya mengangkatnya bersama-sama. Lalu Rasulullah SAW meletakkan batu itu. Lalu Rasulullah SAW meletakkan batu itu pada tempanya yang sekarang ini dengan tangannya sendiri.

Hal-hal dan perangainya
            Dari masa kecil sampai berumur empat puluh tahun, ia berperangai yang terpuji, berkelakuan benar, menyempurnakan janji, amanat, sehingga digelari oleh kaumnya “Muhammad Al-Amin” artinya: Muhammad yang kepercayaan (terpercaya). Tak pernah ia menjalankan sesuatu yang tercela atau ma’siat, yang rata-rata dikerjakan oleh kaumnya.
            Sekalian perangai baik yang ada padanya itu memang sudah sedia dari tabiatnya, bukan diperolehnya dari pelajaran, didikan atau pergaulan, karena ia tidak tahu membaca, dan tidak pula kaumnya dan bangsanya berperangai baik yang patut ditiru.

LAGU-LAGU ISLAMI 3


LAGU-LAGU ISLAMI

    1. SIFAT-SIFAT WAJIB BAGI ALLAH
Wujud Qidam Baqo’ Mukholafatulilhawadisi Qiyamuhu Binafsihi Wahdanit Qudrot Irodat Ilmu Hayat Sami’ Basar Kalam Qodiron Muridan Aliman Hayyan Aliman Samian Basiron

     2. GURU NGAJI
Abang guru ngaji
Mari-mari sini aku diajari
                                                Abang guru ngaji
                                                Mari-mari, sudah tak sabar lag 
Satu ayat saja tidak apa-apa
yang penting niatnya
membaca ta’awudz membaca basmalah
itu permulaanya
           
Reff.
Ngaji itu perbuatan terpuji
Qur’an hadist harus kita pahami
Semua itu harus kita pahami
Agar bahagia di sisi ilahi                                      

3.          KUNCI ILMU
Bulatkan niat
Kuatkan taqwa
Jauhkan maksiat
Bertawadhuk selamanya
Hormati gurumu
Gunakan waktumu
Panjatkanlah do’a
Yang terakhir tawakal-Nya
Galilah ilmumu
Sampai keakarnya
Dari buaianmu sampai akheratnya
Janganlah pernah dunggu akan karunianya
Amalkan semua ilmu….
Jadi orang yang berguna
Hormati gurumu…(kembali keatas)
Ilmu itu suci cahaya illahi
Jagalah hati agar selalu suci
Galilah ilmumu…(kembali keatas)

4.          MARI SEMBAHYANG
Sayang-sayang adiku sayang
Mari kita sembahyang 2x
Satu hari, lima kali sujud pada ilahi

5.          MARI SHOLAT
Sholat marilah sholat
Mari sholat bersama-sama
Siapa saja yang tidak sholat
Yang tidak sholat mendapat siksa6.          AKU ANAK ISLAM
Aku anak Islam
Kitabku al quran
Ku ingin menjadi orang beriman
Sejak ku masih kecil
Slalu rajin mengaji
Ke rumah kyai yang berilmu tinggi

Sholat pun aku kerjakan slalu
Dzuhur Ashar Maghrib Isya’ dan subuh
Aku tak pernah lalai

Aku tak pernah lupa
Karena aku ingin jadi penghuni surga

7.          DI SINI SENANG
هنا نفرح، هناك نفرح في أي مكان نحن نفرح
Here happy, over there happy
In any where we are happy
Disini senang, disana senang
Dimana-mana hatiku senang
La..la…la…la….(10x)


8.          SALAMUNA
السلام عليكم
سلامنا لنا ولكم
سلامنا لنجاح وسلامة
أجبوا وعليكم السلام

9.          TEPUK ISLAM
I  777         S 77 7  L  777 A  777            M   77 77
ISLAM-ISLAM YEEES

10.      TEPUK AGAMA ISLAM
Allah 777  Tuhanku, 777
Muhammad 777  Nabiku, 777
Al-Qur’an 777 kitabku, 777
Islam 777 agamaku, 777
Syaethon 777 musuhku….

11.  A, BA, TA, TSA
أَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذ، رَ، زَ، سَ
شَ، صَ، ضَ
طَ،، ظَ، عَ، غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، وَ، هَـ
ءَ  dan  يَ
Mari kita membaca al-Qur’an
Tak usah dieja langsung dibaca
Cobalah bedekan harus jelas beda
Dianatara huruf أ dan  ع
Cobalah bedakan harus jelas beda
Diantara huruf  ح dan هـ

12.      ALHAMDULILLAH
Alhamdulillah I Thank You Allah
I Can See Alhamdulillah
I Can Hear Alhamdulillah
Thank You Allah For You Blessing On Me.

13.      BISMILLAH
I am a Moslem the thinks I say
In every think I do every day
We are Moslem the thinks we say
In every think we do every day
Ho…Bismillah      Ho…Alhamdulillah (2x)


14.      THESE THE MONTHS IN ISLAM
These the Months in Islam
Muharram, Syafar Rabiul Awal, Rabiul Stani
These The Months in Islam
Jumadal Ula, Jumadal Stani, Rajab, and Sya’ban.
Ramadhan..Ramadhan..Ramadhan and Syawal
Dzulqo’dah and Dzulhijjah
These the Months in Islam (2x)

15.      LAILLAHA ILLA ALLAH
Lailla hailla Allah (4x)
Muhammadur Rosul Allah (3x) sholallahu alaihi wasaallaam
Tiada tuhan selain Allah
Nabi muhammad utusan Allah
Lailla hailla Allah (4x)
Muhammadur Rosul Allah (3x) sholallahu alaihi wasaallaam

16.      SANTRI TPA
Kamilah santri TP Al-qur’an
Rajin belajar giat beramal
Qur’an di tangan jadi pedoman
Kita sambut kebangkitan Islam (2x)
Kalau kau jauh dari qur’an
Hidupmu pasti akan sengsara
Kacau dunia, rusak binasa
Di akherat mendapat siksa (2x)

LAGU-LAGU ISLAMI 2


LAGU-LAGU ISLAMI

    1.    SENANDUNG AL-FATIKHAH
Dengan menyebut nama-Mu ya Allah
Yang Maha Pengasih Penyayang
Segala puji bagi-Mu ya Allah
Memelihara seluruh alam raya

Engkaulah Maha pengasih dan penyayang
Yang menguasai hari pembalasan
Hanyalah kepada-Mu kami menyembah
                                          Dan pada-Mu kami mohon pertolongan

Tunjukanlah kami ke jalan yang lurus
Jalan orang-orang yang Kau beri ni’mat
Bukan jalan mereka yang Kau murkai
Dan bukan pula jalan mereka yang sesat
Perkenankan do’a kami amin ya robal alamin

2.    SEPOHON KAYU
Sepohon kayu daunya rimbun
Lebat bunganya serta buahnya
Walaupun hidup seribu tahun
Kalau tak sembahyang apa gunanya (2x)

Kami bekerja sehari-hari
Untuk belanja rumah sendiri
Walaupun hidup seribu tahun
Kalau tak sembahyang apa gunanya (2x)

Kami sembahyang fardhu sembahyang
Sunat pun ada bukan sembarang
Supaya Allah, menjadi sayang
Kami bekerja hatilah riang (2x)

Sepohon kayu daunya rimbun
Lebat bunganya serta buahnya
Walaupun hidup seribu tahun
Kalau tak sembahyang apa gunanya (2x)

Kami sembahyang limalah waktu
Siang dan malam sudahlah tentu
Hidup dikubur yatim piatu
Tinggallah seorang dipukul dipalu (2x)

Dipukul dipalu sehari-hari
Barulah ia sadarkan diri         
Hidup di dunia tiada berarti
Akherat disana sangatlah rugi (2x)

Sepohon kayu daunya rimbun
Lebat bunganya serta buahnya
Walaupun hidup seribu tahun
Kalau tak sembahyang apa gunanya (2x)
3.    AMAL APA ?
Amal Apa Amal Apa Yang Disukai Allah?
Sembahyanglah Sembahyanglah Tepat Pada Waktunya
Apa Lagi Apa Lagi Yang Disukai Allah?
Sholawatlah-Sholawatlah Pada Nabi Muhammad
Apa Lagi-Apa Lagi Yang Disukai Allah?
Berbaktilah-Berbaktilah Pada Ibu Dan Ayah
Apa Lagi-Apa Lagi Yang Disukai Allah?
Puasalah-Puasalah Tepat Pada Waktunya.

4.          RO’SUN
Ro’sun kepala, Yadun  tangan, Rijlun kaki, Ainun mata, Anfun hidung, Udzunun telinga, Famun mulut, Batnun perut

5.          BULAN MAULUD
Bulan Maulud bulan yang utama
Bulan lahirnya nabi kita
Tangal 12 isnainlah harinya
Pada waktu pada lahirnya
Siti Aminah itulah ibunya
Sayed Abdullah ayahnya
Rahmat salam bagi nabi kita waalaihi
Washohbihi ajmainna

6.          SEKEPING HATI
Sekeping hati dibawa berlari
Jauh melalui jalanan sepi
Jalan kebenaran indah terbentang
Didepan matamu para pejuang

Sekeping hati dibawa berlari
Jauh melalui jalanan sepi
Jalan kebenaran indah terbentang
Didepan matamu para pejuang

Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi
Ada ujian yang datang melanda
Ada perangkap menunggu mangsa

Sekeping hati dibawa berlari
Jauh melalui jalanan sepi
Jalan kebenaran indah terbentang
Didepan matamu para pejuang

Akan kubacakan tiap melangkah
Bila disapa duri yang menanti
Akankah luka ada yang meratap
Pada debu yang pastikan hilang

Mengharap senang dalam berjuang
Bagai merindu rembulan ditengah siang
Cahyanya tak seindah sentuhan mata
Akarnya jauh ujungnya belum tiba

Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi
Ada ujian yang datang melanda
Ada perangkap menunggu mangsa

Ada ujian yang datang melanda
Ada perangkap menunggu mangsa

LAGU-LAGU ISLAMI 1


BAB VII
LAGU-LAGU ISLAMI

     1.    MARS TPA
Sejak kecil kami baca
Al-qur’an pedoman kami
Agar terang jiwa raga
Selamat dunia akherat

Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu pada kami
Jadikanlah Qur’an suci pedoman hidup kami

Tekad kami putra putrid
Santri TKA/TPA
Pegang teguh Qur’an suci
Mengharap ridho illahi

2.    RUKUN ISLAM
Rukun Islam yang lima
Syahadat sholat puasa
Zakat untuk si papa
Haji bagi yang kuasa

Siapa tidak sholat dor
Celaka di akhirat
Siapa tak bayar zakat
Oleh Allah dilaknat

3.    AKU ANAK SHOLEH
Aku anak sholeh, anak terpuji
Karena selalu dekat ilahi
Semenjak aku kecil slalu rajin mengaji
Baca Qur’an suci dan berbaik budi
Ku rajin sholat sepanjang hayat
Pada orang tua patuh dan ta’at
Bila aku berdosa cepat-cepat bertobat
Hanya kepada Allah yang selalu ku ingat

4.    RUKUN IMAN (Lir-ilir)
Rukun iman, rukun iman ada enam perkara
Yang pertama pada Allah
Yang kedua kitab Allah (2x)
Yang ketiga-yang ketiga iman pada Malaikat
Yang keempat (2x) iman kepada Rosulnya (2x)
Yang kelima (2x) iman pada hari akhir
Yang keenam (2x) iman pada Qodho dan Qodar (2x)
Ini rukun iman yang enam
Yang wajib kita amalkannya (2x)

5.    RUKUN ISLAM
Rukun Islam yang lima
Syahadat sholat puasa
Zakat untuk si papa
Haji bagi yang kuasa
Siapa tidak sholat door
Siapa belum zakat, oleh Allah dilaknat

6.    MALAIKAT ALLAH
Ada sepuluh malaikat Allah
Yang wajib kita ketahui
Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil
Munkar, Nakir, Rokib, Atib
Malik dan Ridwan

Selasa, 21 Mei 2013

RINCIAN SHIFATUL HURUF YANG TIDAK BERLAWANAN
2.    RINCIAN SHIFATUL HURUF YANG TIDAK BERLAWANAN
No
Nama-Nama Shifatul Huruf
Jumlah Huruf
Berbunyi
1
Shofir
Shofir artinya siul/seruit belalang, maksudnya huruf-huruf yang mempu-nyai suara seriut bagaikan siul burung dan belalang.
3
ص   ز   س
2
Qolqolah
Qolqolah artinya gonca-ngan, maksudnya huruf apabila diucapkan terjadi goncangan pada makhroj-nya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat.
5
 ب  ج  د  ط  ق
3
Liin
Liin artinya lunak, mak-sudnya ketika mengeluar-kan huruf secara lunak tanpa paksaan yang dima-tikan setelah huruf di fathah.
2
ي  و
4
Inkhirof
Inkhirof artinya condong, maksudnya huruf con-dong dari makhrojnya sendiri kepada makhroj lainnya yaitu huruf lam condong keluar keujung lidah, sedang huruf ro’ congdong kedalam dan sedikit kearah huruf Lam.
2
ل  ر
5
Takrir
Takrir artinya mengulang, maksudnya mengucapkan huruf ro’ agar lidah tidak banyak mengulang geta-ran (membatasi getaran ulang pada suara huruf Ro’).
1
ر
6
Tafasysyi
Tafasysyi artinya meluas atau tersebar maksudnya meratanya angin dalam mulut.
1
ش
7
Istitholah
Istitholah artinya meman-jangkan maksudnya suara Dhod dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah bersambung dengan makhroj Lam.
1
ض
8
Ghunnah
Ithbaq artinya melekat, maksudnya lidah melekat pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf.
4
ص  ض  ط   ظ
9
Idzlaq
Ghunnah artinya de-ngung, maksudnya sifat dengung yang tetap ada pada dua huruf tersebut.
2
م  ن
RINCIAN SHIFATUL HURUF YANG BERLAWANAN DAN YANG TIDAK BERLAWANAN


RINCIAN SHIFATUL HURUF YANG BERLAWANAN DAN YANG TIDAK BERLAWANAN

1.    RINCIAN SHIFATUL HURUF YANG BERLAWANAN
No
Nama-Nama Shifatul Huruf
Jumlah Huruf
Berbunyi
1
Hams x Jahr
Hams artinya samar/tidak jelas. Hams maksudnya huruf apabila diucapkan/ dimatikan berdesis, nafas terlepas.
10
فَحَّثَهُ  شَخْصٌ
2
Jahr x Rikhwah
Jahr artinya tampak jelas, maksudnya huruf apabila diucapkan/dimatikan tidak mengeluarkan desis (nafas tertahan) hurufnya selain huruf Syams.


3
Syiddah
Syiddah artinya kuat, maksudnya huruf apabila diucapkan/dimatikan suaranya tertahan atau ter-henti.
8
اَجِدْ قَطِّ بَكَتْ
4
Rikhwah
Rikhwah artinya lunak/ kedor, maksudnya huruf apabila diucapkan/dimatikan suaranya terlepas atau masih berjalan berserta huruf itu. Hurufnya selain huruf Syiddah dan huruf tawassud.

غ   خ
5
Tawassud
Tawassud artinya tengah-tengah, maksudnya  huruf apabila diucapkan/ dimatikan  suaranya anta-ra tertahan dan terlepas yaitu antara Syiddah dan Rikhwah.

لِنْ  عُمَرْ
6
Isti’la’ x Istifal
Isti’la’ artinya naik/ terangkat, maksudnya ke-tika mengucapkan huruf lidah terangkat naik ke langi-langit mulut.
7
خُصَّ  ضَغْطٍ   قِظْ
7
Istifal
Istifal artinya turun/ kebawah, maksudnya keti-ka mengucapkan huruf, lidah turun kedasar mulut. Hurufnya selain huruf Isti’la’.


8
Ithbaq
Ithbaq artinya melekat, maksudnya lidah melekat pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf
4
ص  ض  ط   ظ
9
Idzlaq
Idzlaq artinya ujung, maksudnya huruf-huruf yang keluar dari ujung bibir karena itu cepat terucapkan.
6
فَرَّ  مِنْ لُبٍّ
10
Infitah
Infitah artinya terbuka, maksudnya lidah mereng-gang dari langi-langit keti-ka mengucapkan huruf.


11
Ishmat
Ishmat artinya menahan/ diam, maksudnya huruf-huruf yang tidak bertem-pat di ujung bibir/di ujung lidah. Perbedaan idzlaq dengan cepat terucapakan sedang ishmat agak lam-bat. Huruf ishmat adalah semua huruf selain idzlaq.